Tapas OS for Phone - 图1

国内一流用户体验设计公司Rigo为创新工场点心手机互联网操作系统提供的全方位设计方案,视觉呈现上完美的将数字信息呈现和现实载体达到很好的平衡。各元素在造型,色彩,材质表现上,一如既往的做到极致,堪称精品。

图片来源:via

Tapas OS for Phone - 图2

Tapas OS for Phone - 图3

Tapas OS for Phone - 图4

Tapas OS for Phone - 图5