Jan Kriwol是来自波兰的一位创意摄影师,他擅长于将摄影作品与数字艺术相结合。Jan Kriwol的每件作品都有令人惊喜的成分,让观众充分感受到,创意无处不在的后期世界。厌倦了传统街头人像或者普通风景写真的话,稍加运用后期的创作与巧妙思想便可让画面大幅吸睛!

http://kriwol.com/

Jan Kriwol摄影作品 - 图1 Jan Kriwol摄影作品 - 图2 Jan Kriwol摄影作品 - 图3 Jan Kriwol摄影作品 - 图4 Jan Kriwol摄影作品 - 图5 Jan Kriwol摄影作品 - 图6 Jan Kriwol摄影作品 - 图7 Jan Kriwol摄影作品 - 图8 Jan Kriwol摄影作品 - 图9 Jan Kriwol摄影作品 - 图10 Jan Kriwol摄影作品 - 图11 Jan Kriwol摄影作品 - 图12