James Bullough(詹姆斯·布洛)出生于美国华盛顿,现居德国柏林。他的作品融合了超写实的人体画像与几何图形两种元素,通过画面中散布着的线条,把一幅完整的图像进行切割移位,形成一幅幅让人眼花缭乱,同时又透着时尚活力的作品。James 同时是一名涂鸦艺术家,他的巨幅作品分布在世界各个角落。通过下图可以看出,艺术家在创作时先对素材照片进行数字加工,再通过超写实的手法把作品呈现在画布或墙面上。

jamesbullough.com

James Bullough的艺术作品 - 图1 James Bullough的艺术作品 - 图2 James Bullough的艺术作品 - 图3 James Bullough的艺术作品 - 图4 James Bullough的艺术作品 - 图5 James Bullough的艺术作品 - 图6 James Bullough的艺术作品 - 图7 James Bullough的艺术作品 - 图8 James Bullough的艺术作品 - 图9 James Bullough的艺术作品 - 图10