Joanne Nam 是一位来自韩国的美女艺术家,她不到 20 岁时就为了追求成为艺术家的梦想来到美国学习,并定居在了洛杉矶。Joanne 的作品透着阴森、寂寞与冷艳,大部分作品中都描绘出深夜在户外的单身男女,在月光的影射下,为整个冷色调的画面增添出恐惧与寂寞的感觉。

shjnam.tumblr.com

艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图1

艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图2 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图3 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图4 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图5 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图6 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图7 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图8 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图9 艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图10
艺术家:Joanne Nam 韩国艺术家 - 图11