Eliot Lee Hazel,1971年出生,英国摄影师,现在在美国加州设立了工作室。他拍摄犀利的、电影化的摄影作品。这些作品在风格上,时尚、毫无修饰并且冷酷。他还为众多的音乐艺术家拍摄摄影作品。他的摄影作品好像一个个故事片段,会激发你大脑,产生联想。这组照片选自他的作品集。

 

eliotleehazel.com

Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图1 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图2 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图3 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图4 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图5 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图6 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图7 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图8 Eliot Lee Hazel 的摄影作品 - 图9