Hernan Flores,美国插画师,现居洛杉矶,他这一系列黑白插画用色单一,突显意境。

☞  www.artstation.com/artist/hernan

Hernan Flores插画作品 - 图1 Hernan Flores插画作品 - 图2 Hernan Flores插画作品 - 图3 Hernan Flores插画作品 - 图4 Hernan Flores插画作品 - 图5 Hernan Flores插画作品 - 图6 Hernan Flores插画作品 - 图7 Hernan Flores插画作品 - 图8 Hernan Flores插画作品 - 图9