Duda Carvalho是里约热内卢的一名自由摄影师,他的摄影作品可以在各种展览上以及杂志书籍上看到。这组摄影作品拍摄于巴西、肯尼亚、坦桑尼亚等地,有黑白,也有彩色;有里约热内卢的美景,也有非洲壮阔的风景;有人物的黑白摄影,也有非洲大草原上成群的角马,以及死去的动物的头骨。

dudacarvalho.net

Duda Carvalho摄影作品 - 图1 Duda Carvalho摄影作品 - 图2 Duda Carvalho摄影作品 - 图3 Duda Carvalho摄影作品 - 图4 Duda Carvalho摄影作品 - 图5 Duda Carvalho摄影作品 - 图6 Duda Carvalho摄影作品 - 图7 Duda Carvalho摄影作品 - 图8 Duda Carvalho摄影作品 - 图9