Ibai Acevedo,西班牙摄影师,现居巴塞罗那。画面清冷寂寞,时而如烟,时而沉静。在Ibai Acevedo的镜头中,每个模特都似有分身一般,就如同生活中的人们也都具备着双面性一样。

ibaiacevedo.com

Ibai Acevedo摄影作品 - 图1 Ibai Acevedo摄影作品 - 图2 Ibai Acevedo摄影作品 - 图3 Ibai Acevedo摄影作品 - 图4 Ibai Acevedo摄影作品 - 图5 Ibai Acevedo摄影作品 - 图6 Ibai Acevedo摄影作品 - 图7 Ibai Acevedo摄影作品 - 图8 Ibai Acevedo摄影作品 - 图9 Ibai Acevedo摄影作品 - 图10 Ibai Acevedo摄影作品 - 图11