Peter Chan,1985 年出生于香港,现居加拿大多伦多。他用油画描绘出一个个安静的瞬间,画中人物总是微闭双眼表情安详,微弱的光线给画面披上一丝圣洁的形象。

☞  peterchanart.com

Peter Chan 油画作品 - 图1 Peter Chan 油画作品 - 图2 Peter Chan 油画作品 - 图3 Peter Chan 油画作品 - 图4 Peter Chan 油画作品 - 图5 Peter Chan 油画作品 - 图6 Peter Chan 油画作品 - 图7 Peter Chan 油画作品 - 图8