Andy Rementer是位美国艺术家,曾旅居意大利,擅长卡通与插画。这次为San Marino(位于欧洲南部,意大利半岛东部)设计的邮票灵感取自3D打印技术。

☞   www.itsnicethat.com

☞   andyrementer.com

Andy Rementer为San Marino设计邮票 - 图1

Andy Rementer为San Marino设计邮票 - 图2

Andy Rementer为San Marino设计邮票 - 图3

Andy Rementer为San Marino设计邮票 - 图4

Andy Rementer为San Marino设计邮票 - 图5

Andy Rementer为San Marino设计邮票 - 图6