Yeji Yun,韩国插画师,现居首尔,这是她为Jarasum爵士节设计的插画海报,卡通有趣,充满活力。

☞  Jarasum-Jazz-festival-poster-collection

Jarasum爵士节插画设计 - 图1 Jarasum爵士节插画设计 - 图2 Jarasum爵士节插画设计 - 图3 Jarasum爵士节插画设计 - 图4 Jarasum爵士节插画设计 - 图5 Jarasum爵士节插画设计 - 图6 Jarasum爵士节插画设计 - 图7 Jarasum爵士节插画设计 - 图8 Jarasum爵士节插画设计 - 图9