Ekaterina Zagustina(Katja Faith),俄罗斯插画师,其作品带有明显的少女风格,画面色彩对比强烈,内容带有几分浪漫和调皮。

☞  katjafaith.com

Ekaterina Zagustina插画作品 - 图1 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图2 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图3 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图4 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图5 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图6 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图7 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图8 Ekaterina Zagustina插画作品 - 图9