Sergey Redki,俄罗斯摄影师,现居莫斯科,作品多为人像摄影和婚纱摄影,唯美细腻。

☞  vk.com/id139956898

Sergey Redki摄影作品 - 图1 Sergey Redki摄影作品 - 图2 Sergey Redki摄影作品 - 图3 Sergey Redki摄影作品 - 图4 Sergey Redki摄影作品 - 图5 Sergey Redki摄影作品 - 图6 Sergey Redki摄影作品 - 图7 Sergey Redki摄影作品 - 图8 Sergey Redki摄影作品 - 图9 Sergey Redki摄影作品 - 图10