Kalanda Martin,美国艺术家、设计师,出生于斯洛伐克,毕业于波士顿大学,其作品让人惊艳,充满想象力。

+ 来源:http://www.martinkalanda.com/

Kalanda Martin绘画作品 - 图1 Kalanda Martin绘画作品 - 图2 Kalanda Martin绘画作品 - 图3 Kalanda Martin绘画作品 - 图4 Kalanda Martin绘画作品 - 图5 Kalanda Martin绘画作品 - 图6

Kalanda Martin绘画作品 - 图7