Mismo在西班牙语中意为“自己的”、“相似的”,MISMO品牌由夫妻档设计师 Alexander Bach 和 Rikke Overgaard创立。MISMO的包包外形简约却功能性十足,尤其擅长包袋的优化设计。设计理念纯粹简单,即使在有繁复印花的款型,依旧会让你觉得包包简洁利落毫无累赘感。 

+ MISMO官网:mismo.dk

+ 浏览之前更多关于 时尚 设计的分享

 

丹麦新晋品牌MISMO - 图1

 

丹麦新晋品牌MISMO - 图2 丹麦新晋品牌MISMO - 图3 丹麦新晋品牌MISMO - 图4 丹麦新晋品牌MISMO - 图5 丹麦新晋品牌MISMO - 图6 丹麦新晋品牌MISMO - 图7 丹麦新晋品牌MISMO - 图8 丹麦新晋品牌MISMO - 图9 丹麦新晋品牌MISMO - 图10 丹麦新晋品牌MISMO - 图11