Greg Ponthus摄影作品 - 图1

Greg Ponthus,法国摄影师,现居比利时,其作品善于捕捉人物的眼神流露,灯光与色彩选择也很到位。

主页:http://cargocollective.com/gregponthus

Greg Ponthus摄影作品 - 图2

Greg Ponthus摄影作品 - 图3

Greg Ponthus摄影作品 - 图4

Greg Ponthus摄影作品 - 图5

Greg Ponthus摄影作品 - 图6

Greg Ponthus摄影作品 - 图7

Greg Ponthus摄影作品 - 图8