Caroline Gariba插画作品 - 图1

Caroline Gariba,巴西插画师,1991年出生,现居圣卡塔琳娜州,从事广告设计,数码艺术,插图绘画。她的插画时尚大胆,人物造型能力、人物面部表情都十分到位,同时她的画面配色也堪称完美。

主页:http://carolinegariba.deviantart.com/

Caroline Gariba插画作品 - 图2

Caroline Gariba插画作品 - 图3

Caroline Gariba插画作品 - 图4

Caroline Gariba插画作品 - 图5

Caroline Gariba插画作品 - 图6

Caroline Gariba插画作品 - 图7