Shepelin Alekcei CG作品 - 图1

Shepelin Alekcei,俄罗斯插画师、数位艺术设计师,现居巴尔瑙尔。

主页:[via]

Shepelin Alekcei CG作品 - 图2

Shepelin Alekcei CG作品 - 图3

Shepelin Alekcei CG作品 - 图4

Shepelin Alekcei CG作品 - 图5

Shepelin Alekcei CG作品 - 图6

Shepelin Alekcei CG作品 - 图7

Shepelin Alekcei CG作品 - 图8