Kurt Arrigo海洋摄影 - 图1

Kurt Arrigo,马耳他摄影师,从事拍摄20年了,一直致力于帆船及水下摄影活动,还曾游历全球各地拍摄海洋生物,他的作品表达了对海洋的无限热爱,提醒我们海底下常被忽略的美丽世界。

主页:[via]

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图2

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图3

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图4

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图5

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图6

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图7

Kurt Arrigo海洋摄影 - 图8