Hush / Freyja Sewell - 图1

清扫压力,放松心情,人人都有想要把自己同世界短暂隔离的念头,英国设计师Freyja Sewell设计的这款既像帐篷又可以变成沙发的椅子“Hush”没准是一个好选择。想要逃离时就钻进去把自己封闭起来,Hush提供一个隐秘的个人空间,依偎其中犹如重回妈妈腹中般安心舒适。但愿打开“舱门”后走出来的你,浑身充满正能量。

主页:[via]

Hush / Freyja Sewell - 图2

Hush / Freyja Sewell - 图3

Hush / Freyja Sewell - 图4

Hush / Freyja Sewell - 图5

Hush / Freyja Sewell - 图6