Kelli Vance油画作品 - 图1

Kelli Vance,美国艺术家,现居加州,作品描绘了一些电影里的偷窥、假身份等情节,十分逼真。

主页:[via]

Kelli Vance油画作品 - 图2

Kelli Vance油画作品 - 图3

Kelli Vance油画作品 - 图4

Kelli Vance油画作品 - 图5

Kelli Vance油画作品 - 图6

Kelli Vance油画作品 - 图7