ToastyMUG / Sabrina Fossi Design - 图1

由Sabrina Fossi Design设计的暖手马克杯“ToastyMUG”,陶瓷材质,它的手柄符合人体工程学设计,围绕大半个杯子包围出扁状“管道”,当寒冷天气泡茶泡咖啡喝时,将手伸入里面,即可获得更为持久的暖手效果。

主页:[via]

ToastyMUG / Sabrina Fossi Design - 图2

ToastyMUG / Sabrina Fossi Design - 图3

ToastyMUG / Sabrina Fossi Design - 图4