Lilia Mazurkevich油画作品 - 图1

Lilia Mazurkevich,白俄罗斯画家、艺术家,出生于1966年,毕业于乌克兰基辅艺术学院,后移居伦敦,潜心于绘画,作品在伦敦、哥本哈根、维也纳都有展出。

主页:[via]

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图2

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图3

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图4

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图5

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图6

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图7

Lilia Mazurkevich油画作品 - 图8