Sam Kalda插画作品 - 图1

Sam Kalda,美国插画师,现居纽约布鲁克林,其作品笔触如同铅笔画,作品本身往往会从不同的视角去看待事物,给你不一样的想象场景,合作客户有<纽约时报>、<华尔街日报>、<华盛顿邮报>等。

主页:[via]

Sam Kalda插画作品 - 图2

Sam Kalda插画作品 - 图3

Sam Kalda插画作品 - 图4

Sam Kalda插画作品 - 图5

Sam Kalda插画作品 - 图6

Sam Kalda插画作品 - 图7

Sam Kalda插画作品 - 图8