Paweł Jońca插画作品 - 图1

Paweł Jońca,波兰插画师,其作品风格独特,富有诗意,充满科技性的潜意识,从1994年开始获奖无数,作品大多已发表在英文杂志或周刊中,跟波兰国际新闻也有过合作。

主页:[via]

Paweł Jońca插画作品 - 图2

Paweł Jońca插画作品 - 图3

Paweł Jońca插画作品 - 图4

Paweł Jońca插画作品 - 图5

Paweł Jońca插画作品 - 图6

Paweł Jońca插画作品 - 图7