Brendan Monroe油画作品 - 图1

Brendan Monroe,美国艺术家,毕业于美国加州艺术中心设计学院,他的创作非常多元化,从装置艺术、绘画、雕塑、布偶到玩具,各种作品都有自己的风格。

主页:[via]

Brendan Monroe油画作品 - 图2

Brendan Monroe油画作品 - 图3

Brendan Monroe油画作品 - 图4

Brendan Monroe油画作品 - 图5

Brendan Monroe油画作品 - 图6

Brendan Monroe油画作品 - 图7