Txema Yeste时尚摄影 - 图1
Txema Yeste,西班牙摄影师,1972年出生,他的作品总是充满着情节,能够以很诡异的方式呈现意想不到的美感,更重要的是他的照片所传达出的讯息具有多层次的意涵,同时也擅长从朦胧光影中捕捉到某种暧昧情愫,配合高超的技术、完美的想象力以及极具洞察力的捕捉,让他的作品极具特色,让人惊艳。

主页:[via]

Txema Yeste时尚摄影 - 图2

Txema Yeste时尚摄影 - 图3

Txema Yeste时尚摄影 - 图4

Txema Yeste时尚摄影 - 图5

Txema Yeste时尚摄影 - 图6

Txema Yeste时尚摄影 - 图7

Txema Yeste时尚摄影 - 图8