Sas Christian油画作品 - 图1

Sas Christian,英国画家,1968年出生于伦敦,她作品里的女主角大多都是大眼睛美女,很有神,很吸引人。

主页:[via]

Sas Christian油画作品 - 图2

Sas Christian油画作品 - 图3

Sas Christian油画作品 - 图4

Sas Christian油画作品 - 图5

Sas Christian油画作品 - 图6

Sas Christian油画作品 - 图7