Anna Savkina插画作品 - 图1

Anna Savkina,乌克兰插画师,他的作品犹如版画一般,笔触厚重,构图细腻,描绘的生活细节较多,带有一定的讽刺意味。

主页:[via]

Anna Savkina插画作品 - 图2

Anna Savkina插画作品 - 图3

Anna Savkina插画作品 - 图4

Anna Savkina插画作品 - 图5

Anna Savkina插画作品 - 图6

Anna Savkina插画作品 - 图7