Karrah Kobus摄影作品 - 图1

Karrah Kobus,美国摄影师,现居明尼阿波利斯,她的作品很有创意,带有一定的超现实主义色彩,加上她的后期处理,令人赏心悦目。

主页:[via]

Karrah Kobus摄影作品 - 图2

Karrah Kobus摄影作品 - 图3

Karrah Kobus摄影作品 - 图4

Karrah Kobus摄影作品 - 图5

Karrah Kobus摄影作品 - 图6

Karrah Kobus摄影作品 - 图7