kittozutto CG作品 - 图1

kittozutto,新加坡一家设计工作室,由设计师Yana与JUN在08年九月创立,他们的CG插画作品风格独特,手法细腻,色彩亮丽,尤其是他们创作的女性人物,充满性感魅惑。

主页:[via]

kittozutto CG作品 - 图2

kittozutto CG作品 - 图3

kittozutto CG作品 - 图4

kittozutto CG作品 - 图5

kittozutto CG作品 - 图6

kittozutto CG作品 - 图7

kittozutto CG作品 - 图8