Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图1

来自Jean-Baptiste Monge 的一组卡通造型设计,非常漂亮的一组传统手绘作品。

主页:http://www.jbmonge.com/

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图2

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图3

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图4

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图5

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图6

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图7

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图8

Jean-Baptiste Monge 卡通造型设计 - 图9