Manuela De Simone插画作品 - 图1

Manuela De Simone,意大利插画师、设计师,现居罗马,1982年出生,毕业于欧洲设计学院,目前是一个自由插画师。

[via]

Manuela De Simone插画作品 - 图2

Manuela De Simone插画作品 - 图3

Manuela De Simone插画作品 - 图4

Manuela De Simone插画作品 - 图5

Manuela De Simone插画作品 - 图6

Manuela De Simone插画作品 - 图7