Lisa Keene插画作品 - 图1

Lisa Keene,美国插画师、概念艺术设计师,同时还是美国电影艺术与科学学院的评委之一,参与的动画有<美女和野兽>、<狮子王>、<公主和青蛙>、<魔发奇缘>等。

主页:[via]

Lisa Keene插画作品 - 图2

Lisa Keene插画作品 - 图3

Lisa Keene插画作品 - 图4

Lisa Keene插画作品 - 图5

Lisa Keene插画作品 - 图6

Lisa Keene插画作品 - 图7

Lisa Keene插画作品 - 图8