Tara Biglari 摄影作品 - 图1

Tara Biglari,美国华盛顿郊区DC的一名高中生,今年16岁,摄影经历约两年了,分享她拍摄的一组清新的生活小图。

主页:[via]

Tara Biglari 摄影作品 - 图2

Tara Biglari 摄影作品 - 图3

Tara Biglari 摄影作品 - 图4

Tara Biglari 摄影作品 - 图5

Tara Biglari 摄影作品 - 图6

Tara Biglari 摄影作品 - 图7

Tara Biglari 摄影作品 - 图8