Jamie Lee 摄影作品 - 图1

来自马来西亚摄影师Jamie Lee的摄影作品:中国味道。拍摄地途经:菊径村、婺源、石城、泗溪、黄山等地,以纪实的手法真实的反映了当地人生活的形态,非常具有淳朴的中国特色。

主页:www.Jamie-Lee.com

Jamie Lee 摄影作品 - 图2

Jamie Lee 摄影作品 - 图3

Jamie Lee 摄影作品 - 图4

Jamie Lee 摄影作品 - 图5

Jamie Lee 摄影作品 - 图6

Jamie Lee 摄影作品 - 图7

Jamie Lee 摄影作品 - 图8