Sasha Fantom摄影作品 - 图1

Sasha Fantom,乌克兰摄影师、设计师,后期处理能力相当棒,亦幻亦真,作品带有浓浓的魔幻色彩。

主页:[via]

Sasha Fantom摄影作品 - 图2

Sasha Fantom摄影作品 - 图3

Sasha Fantom摄影作品 - 图4

Sasha Fantom摄影作品 - 图5

Sasha Fantom摄影作品 - 图6