Waldemar Kazak插画作品 - 图1

Waldemar Kazak,俄罗斯插画师,他的作品风格多变,人物表情丰富,色彩饱满,而且充满戏剧性。

[via]

Waldemar Kazak插画作品 - 图2

Waldemar Kazak插画作品 - 图3

Waldemar Kazak插画作品 - 图4

Waldemar Kazak插画作品 - 图5

Waldemar Kazak插画作品 - 图6

Waldemar Kazak插画作品 - 图7