Iban Barrenetxea插画作品 - 图1

Iban Barrenetxea,西班牙插画家,他的作品叙事性很强,画面柔和静谧,给人很淡然的感觉。

主页:[via]

Iban Barrenetxea插画作品 - 图2

Iban Barrenetxea插画作品 - 图3

Iban Barrenetxea插画作品 - 图4

Iban Barrenetxea插画作品 - 图5

Iban Barrenetxea插画作品 - 图6

Iban Barrenetxea插画作品 - 图7