Giga Kobidze设计作品 - 图1

Giga Kobidze,格鲁吉亚插画师、设计师,其作品主要有数码艺术、平面设计、插画等,风格迥异独特,带有一定的超现实主义色彩。

BE:[via]

Giga Kobidze设计作品 - 图2

Giga Kobidze设计作品 - 图3

Giga Kobidze设计作品 - 图4

Giga Kobidze设计作品 - 图5

Giga Kobidze设计作品 - 图6

Giga Kobidze设计作品 - 图7

Giga Kobidze设计作品 - 图8

Giga Kobidze设计作品 - 图9