LOGO创意设计_英文字母P - 图1

分享一组英文字母“P”的LOGO设计。“P ”字母圆弧加直线的形态,被设计师抽象出来,通过不同的设计方法,使logo变得更加富有寓意和特征,拥有独特视觉表现同时也加深了品牌印象。

LOGO创意设计_英文字母P - 图2

LOGO创意设计_英文字母P - 图3

LOGO创意设计_英文字母P - 图4

LOGO创意设计_英文字母P - 图5

LOGO创意设计_英文字母P - 图6

LOGO创意设计_英文字母P - 图7

LOGO创意设计_英文字母P - 图8

LOGO创意设计_英文字母P - 图9

LOGO创意设计_英文字母P - 图10

LOGO创意设计_英文字母P - 图11

LOGO创意设计_英文字母P - 图12

LOGO创意设计_英文字母P - 图13

LOGO创意设计_英文字母P - 图14

LOGO创意设计_英文字母P - 图15

LOGO创意设计_英文字母P - 图16

LOGO创意设计_英文字母P - 图17

LOGO创意设计_英文字母P - 图18

LOGO创意设计_英文字母P - 图19

LOGO创意设计_英文字母P - 图20

LOGO创意设计_英文字母P - 图21

LOGO创意设计_英文字母P - 图22

LOGO创意设计_英文字母P - 图23

LOGO创意设计_英文字母P - 图24

LOGO创意设计_英文字母P - 图25

LOGO创意设计_英文字母P - 图26

LOGO创意设计_英文字母P - 图27

LOGO创意设计_英文字母P - 图28

LOGO创意设计_英文字母P - 图29

LOGO创意设计_英文字母P - 图30

LOGO创意设计_英文字母P - 图31

LOGO创意设计_英文字母P - 图32